Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego 66projekt.pl jest JANUS+66projekt.pl Mirosław Bagrowski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rynek Śródecki 13 wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 16300/99/S, NIP PL7821307418, REGON 639687723, e-mail : info@66projekt.pl, tel. +48606645207

Regulamin zakupów.

 1. Sklep internetowy 66projekt.pl prowadzi sprzedaż hurtową odzieży reklamowej , oraz innych upominków reklamowych wraz z wykonaniem nadruków według projektu Zamawiającego.
 2. Odzież reklamowa oraz inne produkty oferowane w sklepie 66projekt.pl są fabrycznie nowe – wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej 66projekt.pl są cenami netto (podatek VAT 23% dolicza się dopiero na etapie koszyka).
 4. Zasady zamawiania towarów/usług:
  • Do zakupu nie jest potrzebna rejestracja. Konto zostanie utworzone automatycznie po wypełnieniu wszystkich pól potrzebnych do realizacji zlecenia. Przy następnym zleceniu Zamawiający będzie logowany automatycznie.
  • Zamawiający po wybraniu odpowiedniego produktu musi określić ilość koszulek, kolor, rozmiar oraz zaznaczyć ilość kolorów nadruku z przodu koszulki oraz opcjonalnie z tyłu.
  • Kalkulator po wypełnieniu wszystkich pól pokazuje cenę jednostkową koszulki z nadrukiem.
  • Przewidziane zostały dwie możliwości dostawy zlecenia: wysyłka kurierska na terenie Polski wg ceny podanej w sklepie oraz odbiór osobisty w siedzibie JANUS+66projekt.pl na ul. Rynek Śródecki 13 w Poznaniu.
  • Czas realizacji zlecenia to 14 dni roboczych od jego opłacenia i ostatecznej akceptacji projektu .
  • Mamy prawo odmówić realizacji zlecenia w cenie wygenerowanej podczas zamówienia w przypadku gdy: Zamawiający źle wycenił koszty nadruku. W sytuacji kiedy Zamawiający przelał nieodpowiednią kwotę – zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. Ewentualna różnica w kwocie zlecenia musi zostać dosłana przelewem bankowym przed uruchomieniem zlecenia. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje zmienionej kwoty, umowa zostaje rozwiązana. W ciągu 7 dni zostanie dokonany przelew zwrotny na wskazane konto, pomniejszona o prowizję banku – 2.8 %
   JANUS+66projekt nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki oferowanych towarów u Producentów.
 5. Informacje dotyczące nadruków na zamawianych koszulkach:
  • W zależności od podłoża dopuszcza się możliwość różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym kolorem na towarze stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 10%. Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor i umiejscowienie.
  • JANUS+66projekt.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do znakowania przez Zamawiającego.
  • JANUS+66projekt.pl nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
  • JANUS+66projekt.pl zastrzega sobie prawo, na co Zamawiający poprzez zlecenie zakupu towaru/usługi wyraża zgodę, do wykorzystania produktów oznakowanych grafiką zleconą przez zamawiającego w materiałach reklamowych JANUS+66projekt.pl, na stronie internetowej 66projekt.pl jako próbek możliwości technicznych co do jakości i technik znakowania oraz jako elementów ekspozycji JANUS+66projekt.pl na targach branżowych.
 6. Sposoby płatności:
  • Przelewem on line – forma płatności za pośrednictwem Przelewy24 obsługiwana przez DialCom24 Sp. z o.o.
  • Przelewem tradycyjnym – forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu towaru/ usługi, Zamawiający otrzymuje mailem fakturę pro-forma z numerem rachunku bankowego. Opłacone zamówienie przekazywane jest do realizacji.
  • PayPalem – płatność przez kartę kredytową lub rachunek połączony z serwisem PayPal.
 7. Sposoby dostawy:
  • Przesyłki dostarczane są odpłatnie firmą kurierską lub Pocztą Polską we wskazane miejsce w Polsce.
  • W przypadku wysyłki zamówionego towaru/usługi w kilka miejsc doliczana jest opłata transportowa.
  • JANUS+66projekt.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany przy składanym zamówieniu kontaktujemy się z kupującym aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
 8. Zwroty i Reklamacje – Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenckich (z dnia 2.03.2000r.)
  • Klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem jest zwrot towaru bez jakichkolwiek uszkodzeń i oznak użytkowania.
  • Możliwość wymiany oraz zwrotu towaru nie dotyczy produktów „spersonalizowanych”, indywidualnych wykonanych prawidłowo, zgodnie z zamówieniem (art.10 ust.3 pkt.4-5).
  • JANUS + 66projekt.pl nie odpowiada za zniszczenie odzieży powierzonej, która uległa uszkodzeniu przy znakowaniu. Dotyczy to zarówno błędu popełnionego z winy drukarza jak i problemów technicznych maszyny drukarskiej.
  • Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru/usługi bezzwłocznie po odbiorze.
  • W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zamawiającego praw do reklamacji.
  • Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub nie zgodny z zaakceptowanym zamówieniem.
  • Reklamacji nie przyjmujemy na kolory produktów wybranych z oferty sklepu, mogą się one nieznacznie różnić od rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane.
  • Zastrzegamy sobie prawo do nie uwzględnienia reklamacji w przypadku gdy przy wznowieniu zamówienia, te same produkty będą miały inny odcień. Nie jest to zależne od nas, a od danej partii produkcyjnej producenta. Są to przypadki bardzo rzadkie, ale zdarzające się.
  • Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. (Zamówiony towar po znakowaniu traci gwarancję producenta)oraz w przypadku odsprzedaży towaru/usługi kolejnemu odbiorcy.
  • JANUS+66projekt ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
  • Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawie muszą dotrzeć do JANUS+66projekt.pl w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związanego ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i dostawy reklamowanego towaru.
  • Odpowiedzialność JANUS+66projekt.pl z tytułu wad towaru/usługi obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania. Odpowiedzialnością JANUS+66projekt.pl nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność JANUS+66projekt.pl zawsze ograniczona jest do zapłaconej ceny netto reklamowanego towaru/usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
  • Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (SĄD ARBITRAŻOWY IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Św. Marcin 24 lok. 402 61-805 Poznań) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 9. Ochrona danych osobowych:
  • Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu 66projekt.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów, składa ofertę kupna określonego towaru/usługi na warunkach podanych w opisie produktu.
  • Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego jest JANUS+66projekt.pl z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rynek Śródecki 13
  • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówionych towarów do Klienta.
  • Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  • Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem Przelewy24 za nabywane towary/usługi przekazywane są spółce DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Wpisana do KRS pod nr 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000,00 PLN.
  • Polityka prywatności dostępna pod adresem https://www.66projekt.pl/polityka-prywatnosci/
 10. Nadruk na powierzonej powierzchni
  • Oświadczam że przekazując własną odzież lub gadżety do znakowania zostałem
   poinformowany o ryzyku uszkodzenia powierzonego materiału. Rozumiem że materiał
   zostanie poddany wysokiej temperaturze i dużemu naciskowi prasy przez dłuższy czas.
   Z tego powodu może ulec trwałemu uszkodzeniu takiemu jak: wyświecenie, wygładzenie/sprasowanie, wyciek kleju spod nadruku, migracja koloru z materiału na nadruk. Dlatego… 
    • Znakowanie powierzonych materiałów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność klienta
    • 66projekt.pl zobowiązuje się do przerwania procesu znakowania większego nakładu jeśli uszkodzeniu ulegnie pierwsza sztuka
    • 66projekt.pl nie zwraca pieniędzy za uszkodzoną odzież i gadżety powierzone zarówno w przypadku problemów z materiałem jak i błędu drukarza
    • Klient będzie zwolniony z opłaty za znakowanie w przypadku uszkodzenia odzieży i gadżetów
    • W przypadku popełnienia błędu z winy drukarza klient zapłaci tylko za dobrze wykonane znakowanie. Przykładowo jeśli nadruk na piersi koszulki zostanie wykonany niezgodnie z ustaleniami a nadruk na plecach poprawnie, klient płaci tylko za poprawny nadruk na plecach

11. Wypożyczenie wzorów

 • Wzory sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta np. w konkretnym kolorze lub rozmiarze są pełnopłatne. Nie ma możliwości zwrotu takich wzorów.

Postanowienia końcowe:

Regulamin określa zasady zakupów w JANUS + 66projekt.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia dowolna drogą jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.